Teknikkonsulter med och utan globaliseringsstrategier - en förstudie
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Rapporten är resultatet av en förstudie som syftar till att belysa svenska teknikkonsulters aktuella erfarenheter av globala samarbeten. Rapporten inleds med en översikt av forskningslitteratur och presenterar två olika exempel på företagens metoder. Rapporten fokuserar på strategiska överväganden, samt på möjligheter och hinder i samband med dessa.

Globalisering

teknikkonsulter

Författare

Petra Bosch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Martine Buser

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Christian Koch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Kortrapport om forskning, CMB

2016: nr 1

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07