Petra Bosch-Sijtsema

Biträdande professor vid Service Management and Logistics

Petra Bosch-Sijtsema är biträdande professor på avdelningen för Service Management och Logistik på Chalmers. Hon forskar inom ämnen som nya arbetssätt, samarbete inom företag och team, kunskapsdelning och lärande, teknikanvändning, arbetsplatsutformning samt innovationer och management av digitalisering. Hon har arbetat med dessa ämnen i samband med exempelvis globala virtuella team, virtuella och fysiska arbetsplatser, distribuerad agil systemutveckling, virtuella världar samt digitaliseringsfrågor inom byggbranschen, t. ex. BIM (Building Information Modeling).

Källa: chalmers.se
Image of Petra Bosch-Sijtsema

Visar 75 publikationer

2022

In search of member needs in coworking spaces

Erik Rådman, Erik Johansson, Petra Bosch-Sijtsema et al
Review of Managerial Science. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Actor-to-actor tensions influencing waste management in building refurbishment projects: a service ecosystem perspective

Ahmet Anil Sezer, Petra Bosch-Sijtsema
International Journal of Construction Management. Vol. 22 (9), p. 1690-1699
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Kvalitet & Digitala Modeller: Integrerad kvalitetssäkring & automatiserade kvalitetskontroller i komplexa projekt

Petra Bosch-Sijtsema, Susanne van Raalte, Jennie Carlstedt et al
Rapport - Trafikverket
2021

Creating collaboration: The use of collaborative space in large-scale infrastructure development

Anna af Hällström, Petra Bosch-Sijtsema
Association of Researchers in Construction Management, ARCOM 2021 - Proceedings of the 37th Annual Conference, p. 502-511
Paper i proceeding
2021

The dark side of collaboration: The risks of strong ties in collaborative project networks

Anna af Hällström, Petra Bosch-Sijtsema
Proceedings of the 37th Annual ARCOM Conference, ARCOM 2021, p. 402-411
Paper i proceeding
2021

Tidig Entreprenörmedverkan: Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög, SBUF 13574

Petra Bosch-Sijtsema, Anna af Hällström, Rasmus Rempling et al
Rapport - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
2021

The hype factor of digital technologies in AEC

Petra Bosch-Sijtsema, Christina Claeson-Jonsson, Mikael Johansson et al
Construction Innovation. Vol. 21 (4), p. 899-916
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The role of social ties in collaborative project networks: A tale of two construction cases

Anna af Hällström, Petra Bosch-Sijtsema, León Poblete et al
Construction Management and Economics. Vol. 39 (9), p. 723-738
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Challenging construction project management institutions: the role and agency of BIM actors

Petra Bosch-Sijtsema, Pernilla Gluch
International Journal of Construction Management. Vol. 21 (11), p. 1077-1087
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Climate impact estimation – from feasibility study to handover

Johan Lagerkvist, Peter Simonsson, Mats Karlsson et al
IABSE Congress, Ghent 2021: Structural Engineering for Future Societal Needs, p. 622-628
Paper i proceeding
2020

Modellorienterat integrerat arbetssätt för bättre samverkan i komplexa projekt

Petra Bosch-Sijtsema, susanne van Raalte, Jennie Carlstedt
Rapport - Trafikverket
2020

BIM-tool development enhancing collaborative scheduling for pre-construction

Mikael Viklund Tallgren, Mattias Roupé, Mikael Johansson et al
Journal of Information Technology in Construction (ITcon). Vol. 25, p. 374-397
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Collaborative governance models towards sustainable infrastructure projects: the case of resources

Anna af Hällström, Petra Bosch-Sijtsema
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Collaboration and relationships in Nordic Infrastructure project networks

Anna af Hällström, Petra Bosch-Sijtsema
Proceeding Arcom 2020 Building a common good in construction, p. 245-254
Paper i proceeding
2019

Improving renovation waste management in Sweden: The role of the demolition company

Rickard Andersson, Martine Buser, Petra Bosch-Sijtsema
Association of Researchers in Construction Management, ARCOM 2019 - Proceedings of the 35th Annual Conference, p. 84-93
Paper i proceeding
2019

Hur vi använder digitala tekniker. En framtidsspaning i byggbranschen

Petra Bosch-Sijtsema, Christina Claeson-Jonsson, Mikael Johansson et al
Rapport - Centrum för management i byggsektorn (CMB)
2019

Early Contractor Involvement in the construction industry - a preliminary literature review

Anna af Hällström, Petra Bosch-Sijtsema
Association of Researchers in Construction Management, ARCOM 2019 - Proceedings of the 35th Annual Conference, p. 314-323
Paper i proceeding
2019

Professional development of the BIM actor role

Petra Bosch-Sijtsema, Pernilla Gluch, Ahmet Sezer
Automation in Construction. Vol. 97, p. 44-51
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

How to attract knowledge workers: Company size, gender, age and education as moderators

Ahmet Anil Sezer, Petra Bosch-Sijtsema, Pernilla Gluch
RESER conference: Services in the age of contested globalization
Paper i proceeding
2018

Attributing value to waste: the difficult road to efficient waste management for renovation projects

Martine Buser, Petra Bosch-Sijtsema
Proceeding of the 34th Annual ARCOM Conference, p. 118-128
Paper i proceeding
2018

A qualitative investigation of perceived impacts of virtuality on effectiveness of hybrid construction project teams

M. Reza Hosseini, Petra Bosch-Sijtsema, Mehrdad Arashpour et al
Construction Innovation. Vol. 18 (1), p. 109-131
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The role of the project manager in a project space

Janni Tjell, Petra Bosch-Sijtsema
Proceedings of 9th Nordic conference in construction management (CREON), p. 442-450
Paper i proceeding
2017

Barriers and facilitators for BIM use among Swedish medium-sized contractors - “We wait until someone tells us to use it”

Petra Bosch-Sijtsema, Anders Isaksson, Martin Lennartsson et al
Visualization in Engineering. Vol. 5 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

From construction waste to business value: Defining new value propositions for construction contractors.

Martine Buser, Petra Bosch-Sijtsema
Proceedings to NFF (Nordic Academy of Management) conference, August 2017
Paper i proceeding
2017

Perceived potential of BIM – the mediating role of practice.

Henrik Linderoth, Anders Isaksson, Petra Bosch-Sijtsema
Proceedings International Conference on Civil and Building Engineering Informatics (ICCBEI), Taiwan, April 19-21.
Paper i proceeding
2017

BIM, integrerade arbetssätt och samverkan - för ökad kvalitet och innovation i stora komplexa projekt

Petra Bosch-Sijtsema, Margit Hermundsgård, Jennie Carlstedt et al
Rapport - Trafikverket
2017

The concept of project space: Studying construction project teams from a spatial perspective

Petra Bosch-Sijtsema, Janni Tjell
International Journal of Project Management. Vol. 35 (7), p. 1312-1321
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Construction and Demolition Waste Management on the building site: a literature review.

Petra Bosch-Sijtsema, Martine Buser
33rd Annual Association of Researchers in Construction Management Conference, ARCOM 2017; Fitzwilliam CollegeCambridge; United Kingdom; 4 September 2017 through 6 September 2017, p. 269-278
Paper i proceeding
2016

BIM use in the production process among medium sized contractors – A survey of Swedish medium sized contractors

Anders Isaksson, Henrik Linderoth, Petra Bosch-Sijtsema et al
ICCCBE2016, 16th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering
Paper i proceeding
2016

Interrelation of emerging professionals and institutional processes in project based environments: An institutional work perspective.

Petra Bosch-Sijtsema, Pernilla Gluch
EGOS 2016 conference, Naples, 5-7 July 2016
Paper i proceeding
2016

Conceptualizing environmental expertise through the lens of institutional work

Pernilla Gluch, Petra Bosch-Sijtsema
Construction Management and Economics. Vol. 34 (7-8), p. 522-635
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

BIM Management. Ett pilotprojekt för forskning och kunskapsutveckling

Petra Bosch-Sijtsema, Janni Tjell, Mattias Roupé et al
Rapport
2016

Engineering companies strategizing globalisation

Martine Buser, Christian Koch, Petra Bosch
ARCOM Conference Manchester, September 2016, p. 1089-1098
Paper i proceeding
2016

Hinder och drivkrafter for BIM i medelstora entreprenadföretag

Petra Bosch-Sijtsema, Anders Isaksson, Martin Lennartsson et al
Rapport - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
2016

Teknikkonsulter med och utan globaliseringsstrategier - en förstudie

Petra Bosch, Martine Buser, Christian Koch
Kortrapport om forskning, CMB (2016: nr 1)
Artikel i övrig tidskrift
2015

Visual Management in Mid-sized Construction Design Projects

Janni Tjell, Petra Bosch-Sijtsema
Procedia Economics and Finance. Vol. 21, p. 193-200
Paper i proceeding
2015

Real-time visualization of building information models (BIM)

Mikael Johansson, Mattias Roupé, Petra Bosch-Sijtsema
Automation in Construction. Vol. 54 (June 2015), p. 69-82
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Understanding organizational space between HQ and a remote team

Petra Bosch
Proceedings Asia Pacific researchers in organization studies (APROS), 9-11 December, Sydney
Paper i proceeding
2015

Client's presence during design. A study on roles, practice and visual management

Janni Tjell, Petra Bosch-Sijtsema
Proceedings of the 31st Annual Association of Researchers in Construction Management Conference, ARCOM 2015, Lincoln, United Kingdom, 7-9 September 2015, p. 733-742
Paper i proceeding
2015

Plays nice with others? Multiple ecosystems, various roles and divergent engagement models

Petra Bosch-Sijtsema, Jan Bosch
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 27 (8), p. 960-974
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

User Involvement throughout the Innovation Process in High-Tech Industries

Petra Bosch-Sijtsema, Jan Bosch
Journal of Product Innovation Management. Vol. 32 (5), p. 793-807
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Perceived enablers of 3D virtual environments for virtual team learning and innovation

Petra Bosch-Sijtsema, Johanna Haapamäki
Computers in Human Behavior. Vol. 37, p. 395-401
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Virtual worlds enabling distributed collaboration

Marko Hakonen, Petra Bosch-Sijtsema
Journal of Virtual Worlds Research. Vol. 7 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

ESAO: A holistic Ecosystem-Driven Analysis Model

Jan Bosch, Petra Bosch
Lecture Notes in Business Information Processing. Vol. 182, p. 179-193
Paper i proceeding
2014

Interactive navigation interface for Virtual Reality using the human body

Mattias Roupé, Petra Bosch-Sijtsema, Mikael Johansson
Computers, Environment and Urban Systems. Vol. 43, p. 42-50
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Managing projects with distributed and embedded knowledge through interactions

Petra Bosch-Sijtsema, Lars-Henrik Henriksson
International Journal of Project Management. Vol. 32 (8), p. 1432-1444
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Temporary interorganisational collaboration practices in construction design - the use of 3D-IT

Petra Bosch
European Group of Organization Studies, EGOS 2014 Rotterdam
Paper i proceeding
2014

Aligning innovation ecosystem strategies with internal R&D

Petra Bosch, Jan Bosch
Proceedings of the 2014 IEEE ICMIT, 7th international conference on management of innovation and technology. Singapore, September 2014, p. 424-430
Paper i proceeding
2013

Getting it done: Critical success factors for project managers in virtual work settings

R.M. Verburg, Petra Bosch-Sijtsema, M. Vartiainen
International Journal of Project Management. Vol. 31 (1), p. 68-79
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Professional Virtual Worlds Supporting Computer-Mediated Communication, Collaboration, and Learning in Geographically Distributed Contexts

Petra Bosch-Sijtsema, Anu Sivunen
IEEE Transactions on Professional Communication. Vol. 56 (2), p. 160-175
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Introduction for special themed section: information and communication technologies and the work–life boundary

D. Hislop, Petra Bosch, A. Zimmermann
New Technology, Work and Employment. Vol. 28 (3), p. 177-178
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

New ICT changes working routines in construction design projects

Petra Bosch
Nordic Academy of Management (NFF) Iceland, August 2013
Paper i proceeding
2012

Virtual worlds as media for learning in distributed work

Marko Hakonen, Petra Bosch
Proceedings of Global Conference on Experiential Learning in Virtual Worlds, 12-14 March 2012, Prague, Czech Republic.
Paper i proceeding
2012

Knowledge transfer within and across organizational boundaries: A case study in the construction industry

Sandra Berg, Christian Legnerot, Adam Lindström et al
ARCOM 28th Annual Conference, Edinburgh, 3-5 September 2012
Paper i proceeding
2011

Challenging new ways of working for managers in global collaborative work environments.

Petra Bosch, Renate Fruchter, Matti Vartiainen et al
Proceedings of Academy of Management 71st Annual Meeting, August 12-16 San Antonio, Texas, USA
Paper i proceeding
2011

Introducing agile customer-centered development in a legacy software product line

Jan Bosch, Petra Bosch
Software - Practice and Experience. Vol. 41 (8), p. 871-882
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The new world of work: space, technology, and knowledge.

Mark Mobach, Petra Bosch
APROS Asia-Pacific Researchers of Organization Studies, November 2011, Australia
Paper i proceeding
2011

Challenging new ways of working for managers in global collaborative work environments.

Petra Bosch, Renate Fruchter, Matti Vartiainen et al
New Ways of Organizing Work. Developments, Perspectives and Experiences, p. 160-176
Kapitel i bok
2011

A Framework to Analyze Knowledge Work in Distributed Teams

Petra Bosch-Sijtsema, Renate Fruchter, Matti Vartiainen et al
Group and Organization Management. Vol. 36 (3), p. 275-307
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Challenging New Ways of Working for Remote Managers in Global Collaborative Work Environments

Petra Bosch-Sijtsema, Renate Fruchter, M. Vartiainen et al
New Ways Organizing Work: Developments, Perspectives, and Experiences, p. 160-175
Kapitel i bok
2011

The WALL: participatory design workplace supporting creativity, collaboration and socialization.

Petra Bosch, Renate Fruchter
AI & Society, Journal of Knowledge, Culture and Communication. Vol. 26 (3), p. 221-232
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Software product lines, global development and ecosystems: Collaboration in Software engineering

Jan Bosch, Petra Bosch
in Mistrík, I.; Grundy, J.; Hoek, A. van der; Whitehead, J. (Eds.), Collaborative Software Engineerin, p. 77-92
Kapitel i bok
2010

Multi-locational knowledge workers in the office: Navigation, disturbances and effectiveness

Petra Bosch, Virpi Ruohomäki, Matti Vartiainen
New Technology, Employment and Work journal. Vol. 25 (3), p. 183-195
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Governance factors enabling Knowledge transfer in Interorganizational Development Projects

Petra Bosch, T.J.B.M. Postma
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 22 (5), p. 593-608
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Tension between perceived collocation and actual geographical distribution in project teams

Renate Fruchter, Petra Bosch, Virpi Ruohomäki
AI & Society, Journal of Knowledge, Culture and Communication. Vol. 25 (2), p. 183-192
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Coordination between global agile teams: From process to architecture

Jan Bosch, Petra Bosch
Agility across time and space. Implementing agile methods in global software projects, p. 217-233
Kapitel i bok
2010

From Integration to Composition: On the Impact of Software Product Lines, Global Development and Ecosystems

Jan Bosch, Petra Bosch
Journal of Systems and Software. Vol. 83, p. 67-76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Who shouts louder? Exerting power across distance and culture

Niina Nurmi, Petra Bosch, Anu Sivunen et al
Proceedings of IWIC, International workshop of intercultural collaboration. ACM Digital Library (http://portal.acm.org/dl.cfm) ACM 978-1-60558-198-9/09/02, p. 71-80
Paper i proceeding
2009

Cooperative innovation projects: Capabilities and Governance Mechanisms

Petra Bosch, T.J.B.M. Postma
Journal of Product Innovation Management. Vol. 26 (1), p. 58-70
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Knowledge Work Productivity in Distributed Teams

Petra Bosch, Virpi Ruohomäki, Matti Vartiainen
Journal of Knowledge Management. Vol. 13 (6), p. 533-546
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

The impact of individual expectations and expectation conflicts on virtual teams

Petra Bosch
Group and Organization Management. Vol. 32, p. 358-388
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Guest Editorial: Limits of virtual working

Petra Bosch, R.M. Verburg
Electronic Journal of Organizational Virtualness. Vol. 9, p. 1-8
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 18 forskningsprojekt

2021–2023

Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenörmedverkan, TEM

Petra Bosch-Sijtsema Service Management and Logistics
Trafikverket

2021–2024

Hållbarhetsrollen i byggsektorn: ledarskap och praktik

Pernilla Gluch Service Management and Logistics
Petra Bosch-Sijtsema Service Management and Logistics
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

2021–2023

Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenör Medverkan, TEM

Petra Bosch-Sijtsema Service Management and Logistics
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

2021–2023

Creating quality in coworking spaces

Hendry Raharjo Service Management and Logistics
Petra Bosch-Sijtsema Service Management and Logistics
Akademiska Hus
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2020–2022

Integrerad kvalitetssäkring och automatiserad kvalitetskontroll i komplexa projekt

Petra Bosch-Sijtsema Service Management and Logistics
Mattias Roupé Construction Management
Mikael Johansson Construction Management
Trafikverket

2019–2020

Integrerat modellorienterat arbetssätt för bättre samverkan i komplexa projekt

Petra Bosch Service Management and Logistics
Trafikverket

2018–2021

Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög

Petra Bosch Service Management and Logistics
Mats Karlsson Konstruktionsteknik
Rasmus Rempling Konstruktionsteknik
Anna af Hällström Service Management and Logistics
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
BBT - Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2018–2020

Följa avfallet: överbrygga gapet mellan bygg och rivningsavfall praxis och riktlinjer

Petra Bosch Construction Management
Rickard Andersson Construction Management
Martine Buser Construction Management
Formas

2017–2019

Strategic outlook of new technological opportunities for construction

Petra Bosch Service Management and Logistics
Christina Claeson-Jonsson Construction Management
Mattias Roupé Construction Management
Mikael Johansson Construction Management
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2017–2020

Professionalisering och institutionell omställningsförmåga för hållbart byggande

Pernilla Gluch Service Management and Logistics
Petra Bosch Construction Management
Stina Månsson Service Management and Logistics
Formas

2016–2019

CONSTRUCTIVATE Öka återvinning av Bygg och Rivningsavfall

Martine Buser Construction Management
Ulf Jäglid Oorganisk miljökemi
Petra Bosch Construction Management
Mistra Urban Futures

2016–2019

CONSTRUCTIVATE. Hur kan hanteringen av bygg- och rivningsavfall förbättras?

Petra Bosch Construction Management
Chalmers Industriteknik (CIT)

2015–2016

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag

Petra Bosch Construction Management
Anders Isaksson Innovation and R&D Management
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

2015–2015

ProduktionBygg

Petra Bosch Construction Management
VINNOVA

2015–2016

Initiering av forskningsplattformen för Smart Built Environment

Petra Bosch Construction Management
Formas

2014–2016

Modellsamordnarens roll och funktion som kunskapsledare i byggprocessen

Pernilla Gluch Service Management and Logistics
Petra Bosch Construction Management
Sveriges byggindustrier (BI)

2013–2016

Building Information Modelling, Integrated Design Environment for Engineering Education

Mikael Viklund Tallgren Construction Management
Mattias Roupé Construction Management
Mikael Johansson Construction Management
Petra Bosch Construction Management
Universitets- och högskolerådet - UHR
Europeiska kommissionen (EU)

2012–2013

Framtidens projektering - en förstudie om metoder som leder till snabbare, effektivare och mer produktionsanpassad projektering

Petra Bosch Construction Management
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Det kan finnas fler projekt där Petra Bosch-Sijtsema medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.