BIM Management. Ett pilotprojekt för forskning och kunskapsutveckling
Rapport, 2016

BIM managementgruppen är ett pilotprojekt inom Centrum för management i byggsektorn för att på ett otraditionellt sätt finansiera forskning och kunskapsutbyte inom ett område som är av central betydelse för att utveckla byggbranschen. Rapporten ger en översikt av arbetet som har pågått inom pilotprojekten

Construction Management

Building Information Models (BIM)

Författare

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Janni Tjell

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mattias Roupé

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-18