Hur vi använder digitala tekniker. En framtidsspaning i byggbranschen
Rapport, 2019

Detta forskningsprojekt har finansierats av CMB (Centrum för Management i Byggsektorn). Forskningsprojektet syftar till att identifiera digitala trender i den svenska byggbranschen. Det globala samhället är just nu inne i ett paradigmskifte, på samma sätt som samhället förändrades från ett jordbrukssamhälle till ett industrialiserat samhälle, ser vi nu en övergång från manuellt hanterad information till uppkopplad och digital; och i vissa fall ett samhälle som får se att den mänskliga intelligensen inte alltid är överlägsen. Denna omställning presenterar ett antal nya möjligheter för företag och organisationer men ställer också nya krav och efterfrågar ny kompetens. Detta utmanar byggbranschen och dess aktörer men öppnar upp möjligheten till ökad effektivitet, hållbarhet och konkurrenskraft. Under de senaste tio åren har få prognosstudier utförts för byggbranschen och med tanke på den snabba teknikutvecklingen är det relevant att studera dess nuvarande användning och potentiella möjligheter inom byggbranschen. Genom detta projekt vill vi försöka ge en ögonblicksbild av förståelsen för och användandet av ett antal utvalda digitala tekniker inom byggbranschen. Samtidigt vill vi också skapa en ökad medvetenhet om teknikerna för att på så sätt stötta branschen i dess strävan mot att digitaliseras. Projektet har följande delmål: 1. Kartlägga och analysera ett urval digitala tekniker som kommer att påverka byggbranschen. 2. Att för byggbranschen diskutera och analysera de digitala teknikerna och deras konsekvenser med hjälp av representanter verksamma inom branschen.

Författare

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Christina Claeson-Jonsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mattias Roupé

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Strategic outlook of new technological opportunities for construction

Centrum för management i byggsektorn (CMB) (123), 2017-09-01 -- 2019-04-30.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30