Hur vi använder digitala tekniker. En framtidsspaning i byggbranschen
Report, 2019

Detta forskningsprojekt har finansierats av CMB (Centrum för Management i Byggsektorn). Forskningsprojektet syftar till att identifiera digitala trender i den svenska byggbranschen. Det globala samhället är just nu inne i ett paradigmskifte, på samma sätt som samhället förändrades från ett jordbrukssamhälle till ett industrialiserat samhälle, ser vi nu en övergång från manuellt hanterad information till uppkopplad och digital; och i vissa fall ett samhälle som får se att den mänskliga intelligensen inte alltid är överlägsen. Denna omställning presenterar ett antal nya möjligheter för företag och organisationer men ställer också nya krav och efterfrågar ny kompetens. Detta utmanar byggbranschen och dess aktörer men öppnar upp möjligheten till ökad effektivitet, hållbarhet och konkurrenskraft. Under de senaste tio åren har få prognosstudier utförts för byggbranschen och med tanke på den snabba teknikutvecklingen är det relevant att studera dess nuvarande användning och potentiella möjligheter inom byggbranschen. Genom detta projekt vill vi försöka ge en ögonblicksbild av förståelsen för och användandet av ett antal utvalda digitala tekniker inom byggbranschen. Samtidigt vill vi också skapa en ökad medvetenhet om teknikerna för att på så sätt stötta branschen i dess strävan mot att digitaliseras. Projektet har följande delmål: 1. Kartlägga och analysera ett urval digitala tekniker som kommer att påverka byggbranschen. 2. Att för byggbranschen diskutera och analysera de digitala teknikerna och deras konsekvenser med hjälp av representanter verksamma inom branschen.

Author

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Christina Claeson-Jonsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Mattias Roupé

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Strategic outlook of new technological opportunities for construction

Centre for Management of the Built Environment (CMB) (123), 2017-09-01 -- 2019-04-30.

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Civil Engineering

Publisher

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

More information

Latest update

3/30/2022