Modellsamordnarens roll och funktion som kunskapsledare i byggprocessen
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

​I ett led att effektivisera byggandet pågår idag en utveckling mot en högre grad av standardisering och industrialisering, vilket utmanar branschens syn på byggande, dess aktörer och kompetensbehov. För att stödja de förändringar som krävs har manga organisationer skapat och infört olika specialistfunktioner. En ny sådan roll och funktion är modellsamordnare. Forskning visar att rätt organiserat kan dessa stödfunktioner verka som effektiva kunskapsbärare och ledare genom hela byggprocessen. Genom att studera modellsamordnarens roll och identitet samt möjlighet att effektivt verka som kunskapsbärare och ledare i byggprojekt bidrar studien till en fördjupad förståelse kring roller och samspel mellan människor i byggindustrin. Projektet sker i samverkan med industrin.

Deltagare

Pernilla Gluch (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Petra Bosch

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Sveriges byggindustrier (BI)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/B...

Senast uppdaterat

2015-05-06