Expertstöd eller ’byggare’? - Modellsamordnarens roll och funktion som kunskapsledare i byggprocessen
Rapport, 2017

Denna arbetsrapport bygger på ett forskningsprojekt finansierat av Sveriges byggindustrier. Forskningsprojektet har undersökt hur nya professionella roller och funktioner i byggsektorn utvecklas. Studien har särskilt fokuserat på modellsamordnarens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen. I projektet har en enkätstudie kombinerats med intervjuer och gruppdiskussioner.

Författare

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Pernilla Gluch

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Modellsamordnarens roll och funktion som kunskapsledare i byggprocessen

Sveriges byggindustrier (BI), 2014-03-01 -- 2016-02-28.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Byggproduktion

Mänsklig interaktion med IKT

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-24