Expertstöd eller ’byggare’? - Modellsamordnarens roll och funktion som kunskapsledare i byggprocessen
Report, 2017

Denna arbetsrapport bygger på ett forskningsprojekt finansierat av Sveriges byggindustrier. Forskningsprojektet har undersökt hur nya professionella roller och funktioner i byggsektorn utvecklas. Studien har särskilt fokuserat på modellsamordnarens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen. I projektet har en enkätstudie kombinerats med intervjuer och gruppdiskussioner.

Author

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Pernilla Gluch

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

BIM coordinator’s role and function as knowledge leader in construction processes

Swedish Construction Federation, 2014-03-01 -- 2016-02-28.

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Construction Management

Human Aspects of ICT

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Building Futures (2010-2018)

More information

Latest update

11/24/2020