Integrerad kvalitetssäkring och automatiserad kvalitetskontroll i komplexa projekt
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Petra Bosch-Sijtsema (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mattias Roupé

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Norconsult AB

Göteborg, Sweden

SWECO

Göteborg, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Trimble

Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2019/25909
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-10