ProduktionBygg
Forskningsprojekt , 2015

Syfte: 1) Öka husbyggnadsindustrins konkurrenskraft genom att utveckla ny produktionsteknik som balanserar flexibilitet och standardisering. ProduktionBygg har resulterat i att geometrisäkring, robotar, plattformsmodellering och 3D-printing ses som möjliga metoder för ny byggproduktionsteknik. 2) Stimulera lärande mellan bygg- och tillverkningsindustrin genom att forma en konstellation av forskare och företag som gemensamt arbetar med produktion i små serier. ProduktionBygg har skapat en konstellation som kan arbeta tillsammans med utvecklingen.

Med en plattform som bas skapas förutsättning för att arbeta med geometrisäkring som verktyg för att säkerställa kvalitet i produkten. Plattformen blir också en bas för produktutveckling. Robotars tillämpning för att säkra kvaliteten på standarddelarna i plattformen är en väg framåt. Inga nya robotar behöver utvecklas, men nya arbetssätt tas fram. 3D-skrivare kan användas för att producera unika delar i plattformen. Sammantaget skapar dessa en kohesiv utveckling av byggproduktionstekniken, se slutrapporten sidan 10.

Deltagare

Petra Bosch (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

BoKlok Housing AB

Göteborg, Sweden

Lindbäcks Bygg AB

Öjebyn, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11