Framtidens projektering - en förstudie om metoder som leder till snabbare, effektivare och mer produktionsanpassad projektering
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan förbättra projekteringsprocessen genom att kartlägga och undersöka nuvarande samt nya metoder och tekniker kring kommunikation och samarbete mellan olika aktörer i projekteringsprocessen för att uppnå en effektivare, snabbare och mer produktionsanpassad byggprocess. Målsättningen är att undersöka projekteringens problem och förbättringsmöjligheter utifrån forskningslitteraturen och intervjuer med aktörer inom den svenska byggbranschen.

Deltagare

Petra Bosch (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Veidekke

Solna, Sweden

Wäst-Bygg AB

Borås, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Fr...

Senast uppdaterat

2019-09-11