CiMMREC – Circular models for mixed and multi material recycling in manifacturing extended loops
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Projektet går på Martins RISE IVF tid. Forskning kring återvinnnningsloopar för restmaterial från fordons och tillverkningsindustrin.

Deltagare

Martin Kurdve (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Finansiering

RISE Research Institutes of Sweden

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03