CONSTRUCTIVATE Öka återvinning av Bygg och Rivningsavfall
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

CONSTRUCTIVATE är ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt projekt med syfte att generera kunskap och utveckla lösningar för att uppnå resurseffektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall samt att utveckla framtidens återvinningssystem. I Sverige utgör bygg- och rivningsavfall den näst största avfallsströmmen efter gruvavfall som är den i särklass största. Trots tydliga miljövinster återvinns endast hälften av det avfall som uppstår. Som en konsekvens av bland annat den rådande bostadsbristen och förväntade renoveringar av Miljonprogrammets bostäder, pekar mycket på en upptrappning inom byggsektorn vilket kommer generera ökade avfallsmängder. Fokus i projektet är därför att öka återvinningsgraden av bygg- och rivningsavfall, i synnerhet av de materialfraktioner med lågt värde eller som inte återvinns alls och som samtidigt uppvisar tydliga miljövinster då de återvinns.

  • Identifiera barriärer och drivkrafter i dagens och framtidens bygg- och rivningsprojekt, samt utveckla lösningar som möjliggör ökad användning av sekundära material och ökad materialåtervinning. 
  • Identifiera material som är lämpliga att återvinna i termer av t.ex. ekonomi och miljö. Utveckla avsättningsområden, kopplat till byggbranschen såväl som andra branscher, för sekundära råvaror från bygg- och rivningsavfall. 
  • Identifiera barriärer och drivkrafter i försörjningskedjan av bygg- och rivningsavfall samt utveckla logistiska modeller, samarbetsformer och affärsmodeller som möjliggör slutna kretslopp och cirkulär ekonomi. 
  • Analysera i detalj konsekvenser av nuvarande policys samt utvärdera och föreslå förändringar som främjar en ökad materialåtervinning. 
  • Identifiera de mekanismer som är mest kritiska för att öka återvinning av bygg- och rivningsavfall och förstå vilka insatser som skulle ge mest effekt för utvecklingen av ett hållbart återvinningssystem.

Deltagare

Ulf Jäglid (kontakt)

Oorganisk miljökemi

Petra Bosch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Martine Buser

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Cementa

Stockholm, Sweden

Chalmers Fastigheter

Göteborg, Sweden

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

IKEM, innovations och kemi industrierna i Sverige

Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Rivab AB

Göteborg, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerock

Hisings Backa, Sweden

Tarkett AB

Sweden

White Arkitekter

Stockholm, Sweden

Finansiering

Mistra Urban Futures

Projekt-id: 2013/036
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04