Trafikslagsövergripande databas för godstransporter
Report, 2005

Många anser att nuvarande statistikproduktionen inom godstransportområdet inte är tillräcklig för att tillgodose alla intressenters olika behov och en komplettering av den officiella statistiken har diskuterats under en låg tid. Syftet med denna förstudie är att identifiera myndigheters och transportbranschens databehov samt krav och önskemål avseende en gemensam godstransportdatabas. Dessutom skall den direkta eller indirekta påverkan från andra intressenter beaktas. Förstudien belyser också de sekretesskrav som påverkar uppbyggnaden av en databas.

transport

traffic modes

freight

data bases

Author

Johan Woxenius

Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Jonas Flodén

University of Gothenburg

Catrin Lammgård

University of Gothenburg

Bernt Saxin

University of Gothenburg

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

More information

Created

10/7/2017