Trafikslagsövergripande databas för godstransporter
Rapport, 2005

Många anser att nuvarande statistikproduktionen inom godstransportområdet inte är tillräcklig för att tillgodose alla intressenters olika behov och en komplettering av den officiella statistiken har diskuterats under en låg tid. Syftet med denna förstudie är att identifiera myndigheters och transportbranschens databehov samt krav och önskemål avseende en gemensam godstransportdatabas. Dessutom skall den direkta eller indirekta påverkan från andra intressenter beaktas. Förstudien belyser också de sekretesskrav som påverkar uppbyggnaden av en databas.

transport

traffic modes

freight

data bases

Författare

Johan Woxenius

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Jonas Flodén

Göteborgs universitet

Catrin Lammgård

Göteborgs universitet

Bernt Saxin

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07