Renoveringsbarometern: Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus
Magazine article, 2016

Hur arbetar bostadsföretag med renoveringar? Vilken omfattning och karaktär har renoveringsaktiviteterna? I en enkätstudie riktat till den svenska fastighetssektorn undersökte vi hur större bostadsföretag tänker och agerar inför och under renoveringsprojekt men även vilka kunskapsbehov som finns och vilka utmaningar företagen står inför.

renovering

bostäder

Author

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

Birgit Brunklaus

RISE Research Institutes of Sweden

MARIA XYGKOGIANNI

Chalmers, Architecture

Bygg & Teknik

2/16 23-28

National Transdisciplinary Centre of Excellence for Integrated Sustainable Renovation (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

8/27/2018