Rummet gör patienterna friskare
Magazine article, 2016

Arkitektur som medicin, eller Healing architecture som är det engelska namnet, håller på och förändrar utformningen av sjukhus runt om i världen. Genom att undersöka kopplingen mellan arkitektur och hälsa har forskare konstaterat att sjukhusrummets form, material och färg påverkar patienternas hälsa. Tillsammans med dagsljus, konst och inte minst vacker utsikt är det faktorer som ger positiva effekter såsom snabbare tillfrisknande och mindre medicinering. I Östras psykiatriska klinik som öppnades 2009 har de nya forskningsrönen varit viktiga. Arkitekterna har utformat en sjukhusmiljö med enskilda rum, vacker utsikt ut mot naturen, naturmaterial såsom trä i golv och snickerier, trädgårdar och mycket dagsljus. På en psykiatrisk klinik är aggressiva patienter och våld stora problem. På Östras psykiatriska klinik har våldshandlingarna minskat med 21% och bältningar av våldsamma patienter minskat med 44%. Återkopplingen till den här typen av forskningsbaserade fakta kallas för evidensbaserad arkitektur. Det vill säga arkitektur som prövats på olika sätt i vårdsammanhang.

Author

Ola Nylander

Chalmers, Architecture

Göteborgs Posten

20151127 2-

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Other Humanities

Other Medical and Health Sciences

More information

Created

10/7/2017