Staden, husen och tiden: Rapport från seminarieserien Staden - allas rum, samt reflektioner om stadens egenart
Report, 2001

Author

Björn Linn

Chalmers, School of Architecture

Gunilla Enhörning

Chalmers, School of Architecture

Hans Fog

Subject Categories

Architectural Engineering

More information

Created

10/8/2017