Staden, husen och tiden: Rapport från seminarieserien Staden - allas rum, samt reflektioner om stadens egenart
Rapport, 2001

Författare

Björn Linn

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Gunilla Enhörning

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Hans Fog

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08