Arkitekturforskning med betydelse för konst och gestaltning - inventering och kommentarer
Report, 1998

Author

Björn Linn

Chalmers, School of Architecture

Jan Ahlin

Chalmers, School of Architecture

Gunilla Enhörning

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Architectural Engineering

More information

Created

10/8/2017