Arkitekturforskning med betydelse för konst och gestaltning - inventering och kommentarer
Rapport, 1998

Författare

Björn Linn

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Jan Ahlin

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Gunilla Enhörning

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08