FE-analys av ett friktionsförband - Linjära förenklingar av ett ickelinjärt problem
Report, 1996

Author

Karin Andersson

Department of Structural Mechanics

Jonas Möller

Department of Structural Mechanics

Subject Categories

Civil Engineering

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 96:2

More information

Created

10/6/2017