FE-analys av ett friktionsförband - Linjära förenklingar av ett ickelinjärt problem
Rapport, 1996

Författare

Karin Andersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Jonas Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 96:2

Mer information

Skapat

2017-10-06