Ingreppsfestival
Other, 2010

I samband med det forskningsprojektet Ingrepp genomfördes en Ingreppfestival med avseende på att i ett öppet publikt sammanhang diskutera utgångspunkterna forskningsgruppen formulerat i tabloiden Ingrepp – en tidning om städer, planering och konst, vilket delades ut gratis en vecka innan festivalen. I tidningen hittade man läsning kring städer, stadsutveckling, konst och konstnärlig forskning vilken hade bäring på den utvecklingsprocess som pågick och pågår på Södra Älvstranden i Göteborg. Både tabloiden och festivalen var ett direkt uttryck för gruppen vilja att ta ut diskussionen på gatan och i sitt sammanhang, men också ett sätt att pröva konstens och akademins möjligheter att gripa in och delta i samhälleliga skeenden. Festivalen vilken turnerade runt på fyra platser under fyra dagar längs Södra Älvstranden innefattade allt ifrån inbjudna samtal/debatter/seminarier till workshops kring Södra Älvstrandens framtid till tipspromenader, picnics och olika former av performativa iscensättningar under bar himmel.

Author

Henric Benesch

University of Gothenburg

Emma Corkhill

University of Gothenburg

Kajsa G. Eriksson

University of Gothenburg

Fredric Gunve

University of Gothenburg

Karl Palmås

University of Gothenburg

Mistra Urban Futures

Mats Rosengren

University of Gothenburg

Erik Sandelin

Staffan Schmidt

University of Gothenburg

Catharina Thörn

University of Gothenburg

Magnus Torstensson

Peter Ullmark

University of Gothenburg

Otto Von Busch

University of Gothenburg

Terje Östling

Subject Categories

HUMANITIES

More information

Created

10/7/2017