Ingreppsfestival
Övrigt, 2010

I samband med det forskningsprojektet Ingrepp genomfördes en Ingreppfestival med avseende på att i ett öppet publikt sammanhang diskutera utgångspunkterna forskningsgruppen formulerat i tabloiden Ingrepp – en tidning om städer, planering och konst, vilket delades ut gratis en vecka innan festivalen. I tidningen hittade man läsning kring städer, stadsutveckling, konst och konstnärlig forskning vilken hade bäring på den utvecklingsprocess som pågick och pågår på Södra Älvstranden i Göteborg. Både tabloiden och festivalen var ett direkt uttryck för gruppen vilja att ta ut diskussionen på gatan och i sitt sammanhang, men också ett sätt att pröva konstens och akademins möjligheter att gripa in och delta i samhälleliga skeenden. Festivalen vilken turnerade runt på fyra platser under fyra dagar längs Södra Älvstranden innefattade allt ifrån inbjudna samtal/debatter/seminarier till workshops kring Södra Älvstrandens framtid till tipspromenader, picnics och olika former av performativa iscensättningar under bar himmel.

Författare

Henric Benesch

Göteborgs universitet

Emma Corkhill

Göteborgs universitet

Kajsa G. Eriksson

Göteborgs universitet

Fredric Gunve

Göteborgs universitet

Karl Palmås

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Mats Rosengren

Göteborgs universitet

Erik Sandelin

Staffan Schmidt

Göteborgs universitet

Catharina Thörn

Göteborgs universitet

Magnus Torstensson

Peter Ullmark

Göteborgs universitet

Otto Von Busch

Göteborgs universitet

Terje Östling

Ämneskategorier

HUMANIORA

Mer information

Skapat

2017-10-07