Den didaktiska designens betydelse: IT-didaktiska modeller och ramvillkor
Book chapter, 2016

IT-didaktik

Didaktisk design

Author

Sylvana Sofkova Hashemi

University of Gothenburg

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

125-135

Subject Categories

Didactics

ISBN

9789140694607

More information

Created

10/10/2017