Den didaktiska designens betydelse: IT-didaktiska modeller och ramvillkor
Kapitel i bok, 2016

IT-didaktik

Didaktisk design

Författare

Sylvana Sofkova Hashemi

Göteborgs universitet

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

125-135
9789140694607 (ISBN)

Ämneskategorier

Didaktik

ISBN

9789140694607

Mer information

Skapat

2017-10-10