”Enkla åtgärder förebygger skador i hemmet”. Debattartikel i tidningen Norrbottens-Kuriren den 30 oktober 2016.
Magazine article, 2016

Bostad

skador

skadeförebygggande arbete

risker

hem- och boendemiljö

säkerhet

Author

Kristina Kindberg

Linda Karlsson

Mona Eriksson

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture

Jörgen Lundälv

University of Gothenburg

Debattartikel i tidningen Norrbottens-Kuriren den 30 oktober 2016.

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

Social Work

More information

Latest update

12/13/2018