Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong - och dess inverkan på transportegenskaper
Magazine article, 2016

Betong som innehåller alternativa bindemedel har en rad önskvärda och positiva egenskaper, vilka bland andra är mindre koldioxidutsläpp, lägre värmeutveckling och högre motståndskraft mot syra-, sulfat- och kloridattack. Dock kan alternativa bindemedel också påverka andra egenskaper, t.ex. ökad karbonatiseringshastighet eller reducerad hållfasthet. För att analysera dessa egenskaper har en studie där inverkan av karbonatisering hos betong med slagg och flygaska genomförts. Hur karbonatiseringen i sin tur påverkar transportegenskaper hos betongen har också undersökts. Syftet var att genomföra en förstudie med accelererade karbonatiseringstester för att ge en större förståelse om effekterna av mineraliska tillsatsmaterial.

slagg

flygaska

accelererad karbonatisering

rapid chloride migration

karbonatisering

kapillärsugning

minerala tillsatsmedel

Author

Karl Bohlin

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Robin Snibb

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Ingemar Lövgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Helen Jansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Bygg och teknik

7 48-52

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017