Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong - och dess inverkan på transportegenskaper
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Betong som innehåller alternativa bindemedel har en rad önskvärda och positiva egenskaper, vilka bland andra är mindre koldioxidutsläpp, lägre värmeutveckling och högre motståndskraft mot syra-, sulfat- och kloridattack. Dock kan alternativa bindemedel också påverka andra egenskaper, t.ex. ökad karbonatiseringshastighet eller reducerad hållfasthet. För att analysera dessa egenskaper har en studie där inverkan av karbonatisering hos betong med slagg och flygaska genomförts. Hur karbonatiseringen i sin tur påverkar transportegenskaper hos betongen har också undersökts. Syftet var att genomföra en förstudie med accelererade karbonatiseringstester för att ge en större förståelse om effekterna av mineraliska tillsatsmaterial.

slagg

flygaska

accelererad karbonatisering

rapid chloride migration

karbonatisering

kapillärsugning

minerala tillsatsmedel

Författare

Karl Bohlin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Robin Snibb

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Ingemar Lövgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Helen Jansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bygg och teknik

7 48-52

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08