Fuktsäkring av kallvindar
Magazine article, 2007

Enligt en ny studie från Chalmers har 72 % av alla småhus med kallvindar riklig förekomst av mögel. Och detta är ett ökande problem i takt med att fler och fler til- läggsisolerar och byter uppvärmning från oljepanna till fjärrvärme eller bergvärme. Det är ofta svårt att bedöma om en vind med fuktproblem har för mycket eller för lite uteluftventilation. Ventotechs princip – VentoVind – är att ventilera med uteluft endast när det är gynnsamt. Resultaten från den första testserien är mycket positiva.

Author

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Stefan Forsaeus Nilsson

Väg- och Vattenbyggaren

2 8-10

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017