Vågor och vågkrafter
Other, 1984

Kompendium i Kursen Vågor och vågkrafter. Speciellt borr- och produktionsplattformar för offshoreindustrin

Vågor

flytande plattformar

vågkrafter

Author

Lars Bergdahl

Department of Hydraulics

Subject Categories

Mechanical Engineering

Fluid Mechanics and Acoustics

Areas of Advance

Energy

More information

Created

10/8/2017