Vågor och vågkrafter
Övrigt, 1984

Kompendium i Kursen Vågor och vågkrafter. Speciellt borr- och produktionsplattformar för offshoreindustrin

Vågor

flytande plattformar

vågkrafter

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08