Jämställdhet ger bättre klimat – genusperspektiv nödvändigt för att lösa klimatfrågan
Magazine article, 2009

Author

Helene Ahlborg

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Internationella Studier. Tema: nationalism och identitet. Utrikespolitiska Institutet

Nummer 4 2009

Subject Categories

Gender Studies

Climate Research

Driving Forces

Sustainable development

More information

Created

10/7/2017