Jämställdhet ger bättre klimat – genusperspektiv nödvändigt för att lösa klimatfrågan
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Helene Ahlborg

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Internationella Studier. Tema: nationalism och identitet. Utrikespolitiska Institutet

Ämneskategorier

Genusstudier

Klimatforskning

Drivkrafter

Hållbar utveckling