Jämställdhet ger bättre klimat – genusperspektiv nödvändigt för att lösa klimatfrågan
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Helene Ahlborg

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Internationella Studier. Tema: nationalism och identitet. Utrikespolitiska Institutet

Nummer 4 2009

Ämneskategorier

Genusstudier

Klimatforskning

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Skapat

2017-10-07