Projektresultat DIG IN
Report, 2016

DIG IN vill visa hur välbefinnande hos montörer kan mätas digitalt och demonstrera hur data kan användas och presenteras i real-tid. Fyra tekniska lösningar som mäter bio-data (hjärtrytm, EEG, aktivitet, temperatur) kommer testas i 12 lab-experiment för att undersöka hur operatörens produktivitet och upplevelse påverkas av yttre faktorer (ljud, ljus och stations layout). DIG IN kommer analysera teknikerna för att se vilken data det går att få fram och hur den kan användas och visualiseras för att förbättra montörens arbete ur ett hälsoperspektiv. Denna rapport beskriver resultaten från projektet

människan i produktionssystemet

digitalisering

välbefinnande

automation

Author

Sandra Mattsson

Chalmers, Product and Production Development, Production Systems

Jeton Partini

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Product and Production Development, Production Systems

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Other Mechanical Engineering

Applied Psychology

Interaction Technologies

Areas of Advance

Production

Publisher

Prod2030

More information

Latest update

1/27/2021