Projektresultat DIG IN
Övrigt, 2016

DIG IN vill visa hur välbefinnande hos montörer kan mätas digitalt och demonstrera hur data kan användas och presenteras i real-tid. Fyra tekniska lösningar som mäter bio-data (hjärtrytm, EEG, aktivitet, temperatur) kommer testas i 12 lab-experiment för att undersöka hur operatörens produktivitet och upplevelse påverkas av yttre faktorer (ljud, ljus och stations layout). DIG IN kommer analysera teknikerna för att se vilken data det går att få fram och hur den kan användas och visualiseras för att förbättra montörens arbete ur ett hälsoperspektiv. Denna rapport beskriver resultaten från projektet

digitalisering

välbefinnande

automation

människan i produktionssystemet

Författare

Sandra Mattsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Jeton Partini

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Tillämpad psykologi

Interaktionsteknik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-08