Åsa Fasth Berglund

Biträdande professor vid Produktionssystem

Åsa Fast-Berglund är biträdande professor vid avdelningen produktionssystem. Åsas forskning fokuserar främst på människan i centrum och hur teknik (IKT) kan hjälpa och möjliggöra innovativa och flexibla arbetsplatser med smart automation. Åsa är även Programansvarig för programmet för maskinteknik 180hp (Högskoleingenjör).

Åsa leder en forskargrupp inom Människa-Automation interaktion där följande personer ingår; Sandra Mattsson, Malin Karlsson, Magnus Åkerman och Pierre Johansson, Dan li, Liang Gong, och Sven Ekered.

Forskargruppen fokuserar på fyra områden: informationsstruktur och standarder som möjliggör gränslös kommunikation; metoder, struktur och system som möjliggör informations- och kunskapsspridning på lokal och global nivå; Smart Automation vilket inkluderar kollaborativa robotar samt Kognitiv Automation och smarta lösningar för att mäta och förbättra välbefinnande på arbetsplatsen.

Åsa är även projektledare för Stena Industry Innovation Laboratory (SSILab) som är ett av fyra innovationslabb inom styrkeområdet produktion.

Källa: chalmers.se
Image of Åsa Fasth Berglund

Visar 132 publikationer

2021

A Framework for Extended Reality System Development in Manufacturing

Liang Gong, Åsa Fasth Berglund, Björn Johansson
IEEE Access. Vol. 9, p. 24796-24813
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Concepts for Digitalisation of Assembly Instructions for Short Takt Times

Anna Palmqvist, Emelie Vikingsson, Dan Li et al
Procedia CIRP. Vol. 97C, p. 154-159
Paper i proceeding
2020

Agent- and Skill-based Process Interoperability for Socio-Technical Production Systems-of-Systems

Åsa Fasth Berglund, David Romero, Magnus Åkerman et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 592
Paper i proceeding
2020

How to design a smart factory?

Magnus Åkerman, Patrik Fager, Åsa Fasth Berglund
CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2900
Paper i proceeding
2020

Interaction design for multi-user virtual reality systems: An automotive case study

Liang Gong, Henrik Söderlund, Leonard Bogojevic et al
Procedia CIRP. Vol. 93, p. 1259-1264
Paper i proceeding
2020

Knowledge Strategies for Organization 4.0 – A Workforce Centric Approach

Magnus Bjerkne Gerdin, Åsa Fasth Berglund, Dan Li et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 592 IFIP, p. 31-36
Paper i proceeding
2020

Low-cost Automation – changing the traditional view on automation strategies using collaborative applications

Åsa Fasth Berglund, Omkar Salunkhe, Magnus Åkerman
IFAC-PapersOnLine. Vol. 53, p. 10285-10290
Paper i proceeding
2020

Dual Robot Kit Preparation in Batch Preparation of Component Kits for Mixed Model Assembly

Patrik Fager, Robin Hanson, Åsa Fasth Berglund
IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Vol. 53, p. 10627-10632
Paper i proceeding
2020

Increasing operational flexibility using Industry 4.0 enabling technologies in final assembly

Omkar Salunkhe, Åsa Fasth Berglund
IEEE Transactions on Communication Technology
Paper i proceeding
2020

Automating nut tightening using Machine Learning

Kevin Wedin, Christoffer Johnsson, Magnus Åkerman et al
IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
Paper i proceeding
2020

Framework for Identifying Gripper Requirements for Collaborative Robot Applications in Manufacturing

Omkar Salunkhe, Patrik Fager, Åsa Fasth Berglund
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 591 IFIP, p. 655-662
Paper i proceeding
2020

Forming a cognitive automation strategy for Operator 4.0 in complex assembly

Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund, Dan Li et al
Computers and Industrial Engineering. Vol. 139
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Gripper types and components in robotic bin picking

Patrik Fager, Stefano Rossi, Robin Hanson et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 591, p. 267-274
Paper i proceeding
2020

Challenges of handling assembly information in global manufacturing companies

Pierre Johansson, Lennart Malmsköld, Åsa Fasth Berglund et al
Journal of Manufacturing Technology Management. Vol. 31 (5), p. 955-976
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Knowledge Strategies for Organisation 4.0

Magnus Gerdin, Åsa Fasth Berglund, Adam Palmquist et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology
Paper i proceeding
2020

Challenges for the Operator 3.0 Addressed Through the Enabling Technologies of the Operator 4.0

Malin Tarrar, Peter Thorvald, David Romero et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 592 IFIP, p. 37-45
Paper i proceeding
2020

Production Innovation and Effective Dissemination of Information for Operator 4.0

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Dan Paulin
SPS2020: Proceedings of the Swedish Production Symposium. Vol. 13, p. 229-238
Paper i proceeding
2019

Development of virtual reality support to factory layout planning

Liang Gong, Jonatan Berglund, Åsa Fasth Berglund et al
International Journal on Interactive Design and Manufacturing
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Human-Centred Dissemination of Data, Information and Knowledge in Industry 4.0

Dan Li, Anna Landström, Åsa Fasth Berglund et al
Procedia CIRP. Vol. 84, p. 380-386
Paper i proceeding
2019

Assembly 4.0: Wheel Hub Nut Assembly Using a Cobot

Omkar Salunkhe, Olivia Stensöta, Magnus Åkerman et al
IFAC-PapersOnLine. Vol. 52 (13), p. 1632-1637
Paper i proceeding
2019

Current and future Industry 4.0 capabilities for information and knowledge sharing

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Dan Paulin
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 105 (9), p. 3951-3963
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Strategies for Implementing Collaborative Robot Applications for the Operator 4.0

Åsa Fasth Berglund, David Romero
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 566, p. 682-689
Paper i proceeding
2019

Conceptualising Assembly 4.0 through the Drone Factory

Åsa Fasth Berglund, Magnus Åkerman, Dan Li et al
IFAC-PapersOnLine. Vol. 52 (13), p. 1525-1530
Paper i proceeding
2018

Design concept towards a human-centered learning factory

Sandra Mattsson, Omkar Salunkhe, Åsa Fasth Berglund et al
Procedia Manufacturing. Vol. 25 (2018), p. 526-534
Paper i proceeding
2018

Application of design principles for assembly instructions – evaluation of practitioner use

Sandra Mattsson, Dan Li, Åsa Fasth Berglund
Procedia CIRP. Vol. 76, p. 42-47
Paper i proceeding
2018

Knowledge Sharing in Industry 4.0

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Dan Paulin
Poster (konferens)
2018

Interoperability for Human-Centered Manufacturing

Magnus Åkerman, Åsa Fasth Berglund
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 10697, p. 76-83
Paper i proceeding
2018

Testing and validating Extended Reality (xR) technologies in manufacturing

Åsa Fasth Berglund, Liang Gong, Dan Li
Procedia Manufacturing. Vol. 25, p. 31-38
Paper i proceeding
2018

Conceptualizing Embodied Automation to Increase Transfer of Tacit knowledge in the Learning Factory

Åsa Fasth Berglund, Peter Thorvald, Erik Billing et al
IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, p. 358-364
Paper i proceeding
2018

An Agent- and Role-based Planning Approach for Flexible Automation of Advanced Production Systems

Georg Weichhart, Åsa Fasth Berglund, David Romero et al
IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, p. 391-399
Paper i proceeding
2018

Enhancing Future Assembly Information Systems – Putting Theory into Practice

Pierre Johansson, Lennart Malmsköld, Åsa Fasth Berglund et al
Procedia Manufacturing. Vol. 17 (2018), p. 491-498
Paper i proceeding
2018

Technical Interoperability for Machine Connectivity on the Shop Floor

Magnus Åkerman, Johan Stahre, Ulrika Engström et al
Technologies. Vol. 6 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Supporting Individual Needs for Intra-Organisational Knowledge Sharing Activities in Pre-Industry 4.0 SMEs

Dan Li, Dan Paulin, Åsa Fasth Berglund et al
Proceedings of the 15th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, p. 160-170
Paper i proceeding
2018

Cyber-Physical Production Testbed: Literature Review and Concept Development

Omkar Salunkhe, Maheshwaran Gopalakrishnan, Anders Skoogh et al
Procedia Manufacturing. Vol. 25, p. 2-9
Paper i proceeding
2018

Creating strategies to improve the use of it-and is-systems in final assembly

Åsa Fasth Berglund, Dan Li, Magnus Åkerman
Advances in Transdisciplinary Engineering. Vol. 8, p. 177-182
Paper i proceeding
2018

Effects of Information Content in Work Instructions for Operator Performance

Dan Li, Sandra Mattsson, Omkar Salunkhe et al
Procedia Manufacturing. Vol. 25, p. 628-635
Paper i proceeding
2018

Modularized assembly system: A digital innovation hub for the Swedish Smart Industry

Magnus Åkerman, Åsa Fasth Berglund, Erik Halvordsson et al
Manufacturing Letters. Vol. 15 (B), p. 143-146
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Models for Interoperable Human Robot Collaboration

Georg Weichhart, Magnus Åkerman, Sharath Chandra Akkaladevi et al
IFAC-PapersOnLine. Vol. 51 (11), p. 36-41
Paper i proceeding
2018

IoT at Stena Industrial Innovation Lab

Magnus Åkerman, Omkar Salunkhe, Olivia Stensöta et al
Poster (konferens)
2018

Digitalizing Occupational Health, Safety and Productivity for the Operator 4.0

David Romero, Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund et al
Paper i proceeding
2017

Data and Information Handling in Assembly Information Systems – A Current State Analysis

Pierre Johansson, Martin O. Enofe, Moritz Schwarzkopf et al
Procedia Manufacturing. Vol. 11, p. 2099-2106
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Assessment Based Information Needs in Manual Assembly

Pierre Johansson, Gustaf Eriksson, Pontus Johansson et al
DEStech Transactions on Engineering and Technology Research (ICPR 2017), p. 366-371
Paper i proceeding
2017

The Comparison Study of Different Operator Support Tools for Assembly Task in the Era of Global Production

Liang Gong, Dan Li, Sandra Mattsson et al
Procedia Manufacturing. Vol. 11, p. 1271-1278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Measuring Operator Emotion Objectively at a Complex Final Assembly Station

Sandra Mattsson, Dan Li, Åsa Fasth Berglund et al
Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering. Vol. 488, p. 223-232
Paper i proceeding
2017

Smart Automation - metoder för slutmontering

Åsa Fasth Berglund, Sandra Mattsson
Samlingsverk (redaktörskap)
2017

Digital game based learning and serious game for higher education

Åsa Fasth Berglund, Jonathan Sterner, Emil Kanter Marin et al
KUL
Paper i proceeding
2017

Digitalization of Whiteboard for Work Task Allocation to Support Information Sharing between Operators and Supervisor

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Anna Dean et al
IFAC-PapersOnLine. Vol. 50 (1), p. 13044-13051
Paper i proceeding
2017

Assessing Operator Wellbeing through Physiological Measurements in Real-Time - Towards Industrial Application

Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund, Magnus Åkerman
Technologies. Vol. 5 (4), p. 61-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Digitalisation of MEETings - from White-boards to SMART-boards

Åsa Fasth Berglund, Ulrika Ny Harlin, Magnus Åkerman
Procedia CIRP. Vol. 41, p. 1125-1130
Paper i proceeding
2016

The Operator 4.0: Human Cyber-Physical Systems & Adaptive Automation towards Human-Automation Symbiosis Work Systems

David Romero, Peter Bernus, Ovidiu Noran et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 488, p. 677-686
Paper i proceeding
2016

Multi-Variant Truck Production - Product Variety and its Impact on Production Quality in Manual Assembly

Pierre Johansson, Sandra Mattsson, Lena Moestam et al
Procedia CIRP. Vol. 54, p. 245-250
Paper i proceeding
2016

Evaluating Cobots For Final Assembly

Åsa Fasth Berglund, Filip Palmkvist, Per Nyqvist et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 175-180
Paper i proceeding
2016

Towards an assessment approach promoting flexible value-adding meetings in industry

Ulrika Ny Harlin, Åsa Fasth Berglund, Dan Li et al
Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2016

Perceived production complexity – understanding more than parts of a system

Sandra Mattsson, Malin Tarrar, Åsa Fasth Berglund
International Journal of Production Research. Vol. 54 (20), p. 6008-6016
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Introducing Customized ICT for Operators in Manufacturing

Magnus Åkerman, Åsa Fasth Berglund, Malin Karlsson et al
Procedia CIRP. Vol. 41, p. 490-495
Paper i proceeding
2016

Projektresultat DIG IN

Sandra Mattsson, Jeton Partini, Åsa Fasth Berglund
Rapport - Prod2030
2016

Measuring Operator Emotion Objectively at a Complex Final Assembly Station

Sandra Mattsson, Dan Li, Åsa Fasth Berglund et al
Proceedings of the 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2016) and the Affiliated Conferences. Vol. 22
Paper i proceeding
2016

A Relationship Between Operator Performance and Arousal in Assembly

Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund, Peter Thorvald
Procedia CIRP. Vol. 44 (32-37), p. 32-37
Paper i proceeding
2016

SMARTARE MÖTEN MEET-MODELLEN

Åsa Fasth Berglund, Per Gullander, Ulrika Ny Harlin et al
Rapport
2016

Finding Trends in Human-Automation Interaction Research in Order to Formulate a Cognitive Automation Strategy for Final Assembly

Åsa Fasth Berglund, Sandra Mattsson, Lars-Ola Bligård
International Journal of Advanced Robotics and Automation. Vol. 2
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Global Truck Production - The Importance of Having a Robust Manufacturing Preparation Process

Pierre Johansson, Frida Delin, Sofie Jansson et al
Procedia CIRP. Vol. 57, p. 631-636
Paper i proceeding
2016

Evaluating four devices that present operator emotions in real-time

Sandra Mattsson, Jeton Partini, Åsa Fasth Berglund
Procedia CIRP, p. 524-528
Paper i proceeding
2016

Interoperability for a Dynamic Assembly System

Magnus Åkerman, Åsa Fasth Berglund, Sven Ekered
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 407-411
Paper i proceeding
2016

Identifying Improvement Areas in Production Planning Meetings by Assessing Organisation and Information Systems at a Small Production Company

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Per Gullander et al
Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2016

Project results DIG IN

Sandra Mattsson, Jeton Partini, Åsa Fasth Berglund
Rapport - Prod2030
2016

Spelbaserat lärande – Tillbaka till de analoga spelen för att skapa diskussion och dialog

Åsa Fasth Berglund, Sandra Mattsson
KUL konferens
Paper i proceeding
2016

TOWARDS AN OPERATOR 4.0 TYPOLOGY: A HUMAN-CENTRIC PERSPECTIVE ON THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION TECHNOLOGIES

Romero David, Johan Stahre, Thorsten Wuest et al
International Conference on Computers & Industrial Engineering CIE 46
Paper i proceeding
2016

Production of customised and standardised single family timber houses - A comparative study on levels of automation

Djordje Popovic, Åsa Fasth Berglund, Mats Winroth
Proceedings of the 7th Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2016

Testing Operator Support Tools for a Global Production Strategy

Dan Li, Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 120-125
Paper i proceeding
2016

Evaluation of Guidelines for Assembly Instructions

Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund, Dan Li
IFAC-PapersOnLine. Vol. 49 (12), p. 209-214
Paper i proceeding
2016

How to support intuition in complex assembly?

Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund
Procedia CIRP, p. 624-628
Paper i proceeding
2015

Web application + QR codes: an ICT tool to ease access of information and support standardized work

Vanesa Garrido Hernandez, Åsa Fasth Berglund
The International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM)
Paper i proceeding
2015

Forskningsintegrerad undervisning: Hur? och Varför?

Åsa Fasth Berglund, Mats Norell, Jonas Sjöblom
KUL konferensen
Övrigt konferensbidrag
2015

Towards a Human-Centred Reference Architecture for Next Generation Balanced Automation Systems: Human-Automation Symbiosis

David Romero, Ovidiu Noran, Johan Stahre et al
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 460, p. 556-566
Paper i proceeding
2015

Information for operational tasks: five cases in Swedish production

Magnus Åkerman, Malin Karlsson, Åsa Fasth Berglund et al
The International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM)
Paper i proceeding
2015

Use of Assembly Information in Global Production Networks

Pierre Johansson, Lena Moestam, Åsa Fasth Berglund
The International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM)
Paper i proceeding
2014

ICT-TOOLS SUPPORT TOYOTA WAY PRINCIPLE #6

Vanesa Garrido Hernandez, Åsa Fasth Berglund
The sixth Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2014

Knowledge in production: Towards a quantifying model

Magnus Åkerman, Åsa Fasth Berglund
The 6th International Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2014

Using the TRL methodology to design supporting ICT-tools for production operator

Åsa Fasth Berglund, Lars-Ola Bligård, Magnus Åkerman et al
Procedia CIRP. Vol. 17, p. 726-731
Paper i proceeding
2014

Comparing quantifiable methods to measure complexity in assembly

Sandra Mattsson, Malin Karlsson, Per Gullander et al
International Journal of Manufacturing Research. Vol. 9 (1), p. 112-130
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Cognitive automation strategie: Improving use-efficiency of carrier and content of information

Åsa Fasth Berglund, Magnus Åkerman, Malin Karlsson et al
Procedia CIRP. Vol. 17, p. 67-70
Paper i proceeding
2014

Evaluating ICT-Tools for Knowledge Sharing and Assembly Support

Åsa Fasth Berglund, Erica Blom
Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014
Paper i proceeding
2014

CREATING A STRUCTURED MEETING ARENA FOR KNOWLEDGE SHARING

Åsa Fasth Berglund, Ulrika Ny Harlin, Sandra Mattsson et al
The sixth Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2014

MANAGING PRODUCTION COMPLEXITY BY SUPPORTING COGNITIVE PROCESSES IN FINAL ASSEMBLY

Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund, Johan Stahre
The sixth Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2014

Managing production complexity by empowering workers: six cases

Sandra Mattsson, Malin Karlsson, Åsa Fasth Berglund et al
Procedia CIRP. Vol. 17, p. 212-217
Paper i proceeding
2014

CREATING STRATEGIES FOR GLOBAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS – CURRENT STATE ANALYSIS

Åsa Fasth Berglund, Magnus Åkerman, Sandra Mattsson et al
The sixth Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2014

MEETINGS – THE INNOVATIVE GLUE BETWEEN THE ORGANISATION SYSTEM AND INFORMATION SYSTEM

Per Gullander, Åsa Fasth Berglund, Ulrika Ny Harlin et al
The sixth Swedish Production Symposium
Paper i proceeding
2013

Could the use of ICT tools be the way to increase competitiveness in Swedish industry?

Malin Karlsson, Sandra Mattsson, Åsa Fasth Berglund et al
proceedings of the 12th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Human-Machine Systems. Vol. 12 (1), p. 179-186
Paper i proceeding
2013

Relations between complexity, quality and cognitive automation in mixed-model assembly

Åsa Fasth Berglund, Tommy Fässberg, Filip Hellman et al
Journal of Manufacturing Systems. Vol. 4 (11), p. 449-455
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Using Usability to Measure Interaction in Final Assembly

Sandra Mattsson, Lars-Ola Bligård, Åsa Fasth Berglund et al
12th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Human - Machine Systems, HMS 2013. Vol. 12 (1), p. 64-69
Paper i proceeding
2013

Task allocation in production systems - Measuring and Analysing Levels of Automation

Åsa Fasth Berglund, Johan Stahre
proceedings of the 12th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Human-Machine Systems. Vol. 12 (1), p. 435-441
Paper i proceeding
2013

COGNITIVE AUTOMATION STRATEGY -FOR RECONFIGURABLE AND SUSTAINABLE ASSEMBLY SYSTEMS

Åsa Fasth, Johan Stahre
Assembly Automation. Vol. 33 (3), p. 294-303
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Validation of the complexity index method at three manufacturing companies

Sandra Mattsson, Åsa Fasth, Johan Stahre et al
Proceedings for the IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing, ISAM 2013, p. 55-57
Paper i proceeding
2012

INFORMATION HANDLING FOR RELIABILITY SERVICES IN PRODUCTION SYSTEMS

Anders Skoogh, Åsa Fasth, Johan Stahre
Modern Information Technology in the Innovation Processes of Industrial Enterprises (MITIP)
Paper i proceeding
2012

Planning in assembly systems – A common modeling for products and resources

Julien Provost, Bengt Lennartson, Martin Fabian et al
Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA)
Paper i proceeding
2012

Testing Complexity Index – a Method for Measuring Perceived Production Complexity

Sandra Mattsson, Per Gullander, Ulrika Ny Harlin et al
Procedia CIRP - Elsevier. Vol. 3 (1), p. 394-399
Paper i proceeding
2012

Definition and Use of ‘Human-Automation Interaction’ - Time in Production

Sandra Mattsson, Åsa Fasth, Johan Stahre
Swedish Production Symposium, SPS12
Paper i proceeding
2012

Keyword Mingling workshop - a method for identifying and consolidating industrially perceived needs and requirements of future operators

Cecilia Berlin, Jonas Andersson, Åsa Fasth et al
Swedish Production Symposium, SPS12
Paper i proceeding
2012

A classification of carrier and content of information

Tommy Fässberg, Åsa Fasth, Johan Stahre
4th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS 2012), Ann Arbor, 21-22 May 2012,
Paper i proceeding
2012

Human operator and robot resource modeling for planning purposes in assembly systems

Julien Provost, Åsa Fasth, Johan Stahre et al
4th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS 2012), Ann Arbor, 21-22 May 2012
Paper i proceeding
2012

From Task Allocation Towards Resource Allocation when Optimising Assembly Systems

Åsa Fasth, Julien Provost, Martin Fabian et al
Procedia CIRP - Elsevier. Vol. 3, p. 400-405
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The operator of the future – a key to competitive industry in a future information society

Camilla Grane, Lena Abrahamsson, Jonas Andersson et al
Swedish Production Symposium, SPS12
Paper i proceeding
2012

Describing Human-Automation Interaction in production

Sandra Mattsson, Åsa Fasth, Cecilia Berlin et al
Swedish Production Symposium, SPS12
Paper i proceeding
2012

Interaction between Complexity, Quality and Cognitive Automation

Tommy Fässberg, Åsa Fasth, Filip Hellman et al
Proc. 4th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS 2012), Ann Arbor, 21-22 May 2012
Paper i proceeding
2012

From task allocation towards resource allocation when optimising assembly systems

Åsa Fasth, Julien Provost, Martin Fabian et al
45th CIRP Conference on Manufacturing Systems 16-18 May 2012 Athens, University of Patras
Paper i proceeding
2011

Comparing methods for redesigning, measuring and analysing Production systems

Åsa Fasth
Proceedings of the 4th Swedish Production Symposium (SPS), Lund, Sweden
Paper i proceeding
2011

Cognitive automation in assembly systems for mass customization

Tommy Fässberg, Åsa Fasth, Sandra Mattsson et al
Proceedings of the 4th Swedish Production Symposium (SPS), Lund, Sweden
Paper i proceeding
2011

Development of production cells with regard to physical and cognitive automation -A decade of evolution

Åsa Fasth, Sandra Mattsson, Tommy Fässberg et al
International Symposium on Assembly and Manufacturing (ISAM)
Paper i proceeding
2011

Measuring Interaction Using Levels of Automation over TIme

Sandra Mattsson, Tommy Fässberg, Johan Stahre et al
21st International Conference on Production Research
Paper i proceeding
2011

An Empirical Study Towards a Definition of Production Complexity

Tommy Fässberg, Ulrika Ny Harlin, Karin Garmer et al
International Conference on Production Research
Paper i proceeding
2011

Towards a Production Complexity Model that Supports Operation, Re-balancing and Man-hour Planning

Per Gullander, Anna Davidsson, Kerstin Dencker et al
Proceedings of the 4th Swedish Production Symposium (SPS): Lund, Sweden
Paper i proceeding
2010

Level of automation analysis in manufacturing systems

Åsa Fasth Berglund, Johan Stahre, Kerstin Dencker
Advances in Human Factors, Ergonomics, and Safety in Manufacturing and Service Industries, p. 233-242
Kapitel i bok
2010

”The operator saves our day?” - Why do we need the operator?

Åsa Fasth, Kerstin Dencker, Lena Mårtensson
Proceedings of the 3rd international conferens on applied human factors and ergonomics (AHFE)
Paper i proceeding
2010

Level of automation analysis in manufacturing systems

Åsa Fasth, Johan Stahre, Kerstin Dencker
Proceedings of the 3rd international conferens on applied human factors and ergonomics (AHFE)
Paper i proceeding
2010

iPod touch – an ICT tool for operators in factories of the future?

Tommy Fässberg, Gustaf Nordin, Åsa Fasth et al
Proceedings of 43rd CIRP International Conference on Manufacturing Systems 2010
Paper i proceeding
2010

Lärande i ljuset av kunskapens användning

Bertil Gustafsson, Åsa Fasth Berglund
NU-Dialog för lärande, p. 46-
Paper i proceeding
2010

Concept model towards optimising Levels of Automation (LoA) in assembly systems

Åsa Fasth, Johan Stahre
Proceedings of the 3rd CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems
Paper i proceeding
2010

IPod Touch – an ICT tool for assembly operators in factories of the future - Technical concepts and requirements

Gustaf Nordin, Tommy Fässberg, Åsa Fasth et al
Proceedings of the 3rd CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems
Paper i proceeding
2010

Designing proactive assembly systems – Criteria and interaction between automation, information, and competence

Åsa Fasth, Jessica Bruch, Johan Stahre et al
Asian International Journal of Science and Technology in production and manufacturing engineering (AIJSTPME). Vol. vol 2 issue 4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Enabling Flexible Manufacturing Systems by Using Level of Automation as Design Parameter

Björn Johansson, Åsa Fasth, Johan Stahre et al
Proceedings - Winter Simulation Conference, p. 2176-2184
Paper i proceeding
2009

Designing proactive assembly systems – Criteria and interaction between Automation, Information, and Competence

Åsa Fasth, Thomas Lundholm, Johan Stahre et al
Proceedings of the 42nd CIRP conference on manufacturing systems
Paper i proceeding
2009

A model for assessment of proactivity potential in technical resources

Kerstin Dencker, Åsa Fasth
Advances in Intelligent and Soft Computing. Vol. 66, p. 855-864
Paper i proceeding
2009

Proactive assembly systems-realising the potential of human collaboration with automation

Kerstin Dencker, Åsa Fasth, Johan Stahre et al
Annual Reviews in Control. Vol. 33 (2), p. 230-237
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Measuring and analysing Levels of Automation in an assembly system

Åsa Fasth, Johan Stahre, Kerstin Dencker
The 41st CIRP Conference on Manufacturing Systems, Tokyo japan
Paper i proceeding
2008

Characteristic of a Proactive Assembly System

Kerstin Dencker, Johan Stahre, Åsa Fasth et al
The 41st CIRP Conference on Manufacturing Systems
Paper i proceeding
2008

Analysing changeability and time parameters due to levels of Automation in an assembly system

Åsa Fasth, Johan Stahre, Kerstin Dencker
Paper i proceeding
2008

Simulation Tool for Design of Flexible Manufacturing Systems Using Level of Automation as Design Parameter

Björn Johansson, Åsa Fasth, Johan Stahre et al
Winter Simulation Conference
Paper i proceeding
2008

A Production Simulation Tool for Joint Assessment of Ergonomics, Level of Automation and Environmental Impacts

Salla Lind, Boris Krassi, Björn Johansson et al
International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing
Paper i proceeding
2008

Does Levels of Automation need to be changed in an assembly system? - A case study

Åsa Fasth, Johan Stahre
The 2nd Swedish Production Symposium (SPS), Stockholm, Sweden
Paper i proceeding
2007

RELATIONS BETWEEN PARAMETERS/PERFORMERS AND LEVELS OF AUTOMATION

Åsa Fasth, Jörgen Frohm, Johan Stahre
IFAC workshop on manufacturing modeling, management and control, 14-16 November , Budapest, Hungary, p. 6-
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 29 forskningsprojekt

2020–2022

Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy (SCARCE II)

Patrik Jonsson Supply and Operations Management
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2019–2022

FAKTA - Flexibel automation av kitting, internlogistik och montering

Robin Hanson Supply and Operations Management
Patrik Fager Supply and Operations Management
Mats Johansson Supply and Operations Management
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2019–2021

TACO (insTruction innovAtion for Cognitive Optimisation)

Dan Li Produktionssystem
Dan Paulin Supply and Operations Management
Malin Tarrar Produktionssystem
Anna Landström Supply and Operations Management
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2019–2019

Sensible value chain: material flow, roles and circular economy (SCARCE)

Patrik Jonsson Supply and Operations Management
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2019–2021

DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation)

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation
VINNOVA

2019–2020

4S Stragies and standards for Smart Swedish Industry

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2018–2019

Teaching, Training and Transforming Assembly with Collaborative and Social Robots (T3CR)

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Dan Li Produktionssystem
VINNOVA

2018–2019

GARFIEID - Spelifiering av automationsstrategier för industri 4.0

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2018–2019

5G-Enabled Manufacturing II (5GEMII)

Björn Johansson Produktionssystem
Maja Bärring Produktionssystem
Anders Skoogh Produktionssystem
Clarissa Alejandra Gonzalez Chavez Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Mukund Subramaniyan Produktionssystem
Johan Stahre Produktionssystem
Magnus Åkerman Produktionssystem
VINNOVA

2018–2020

BOOST 4.0 – Big Data för industriell konkurrenskraft och uppkopplad smart industri

Johan Stahre Produktionssystem
Anders Skoogh Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Björn Johansson Produktionssystem
Maja Bärring Produktionssystem
Arpita Chari Produktionssystem
Europeiska kommissionen (EU)

2018–2020

Stena Industry Innovation Lab at Chalmers - SII-Lab

Johan Stahre Produktionssystem
Magnus Åkerman Produktionssystem
Liang Gong Produktionssystem
Dan Li Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Omkar Salunkhe Produktionssystem
Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur - Stenastiftelsen

2017–2020

Nationell Testbädd Smart Produktion - huvudprojekt

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2017–2020

Demonstration- och testbädd inom smart digitalisering för automation med människan i centrum

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Dan Li Produktionssystem
Liang Gong Produktionssystem
Omkar Salunkhe Produktionssystem
Anders Skoogh Produktionssystem
Magnus Åkerman Produktionssystem
VINNOVA

2016–2018

Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig)

Sandra Mattsson Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2016–2018

MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Dan Li Produktionssystem
VINNOVA

2016–2018

Smarta Fabriker

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Västra Götalandsregionen

2016–2018

Strategier för global montering (GAIS) 2

Pierre Johansson Unknown organization
Dan Paulin Innovation and R&D Management
Dan Li Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Liang Gong Produktionssystem
Magnus Åkerman Produktionssystem
VINNOVA

2016–2018

AKTA - Automatisering av Kitting, Transport och Montering

Mats Johansson Supply and Operations Management
Robin Hanson Supply and Operations Management
Yasmeen Jaghbeer Supply and Operations Management
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Lars Medbo Supply and Operations Management
VINNOVA

2015–2018

5G-Enabled Manufacturing (5GEM)

Johan Stahre Produktionssystem
Anders Skoogh Produktionssystem
Malin Tarrar Produktionssystem
Jonatan Berglund Produktionssystem
Björn Johansson Produktionssystem
Magnus Åkerman Produktionssystem
Camilla Lundgren Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Maja Bärring Produktionssystem
VINNOVA

2015–2016

MOTION - Mobil och digital automation

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Magnus Åkerman Produktionssystem
Per Nyqvist Produktionssystem
Sven Ekered Produktionssystem
VINNOVA

2015–2016

DIG IN - DIGitaliserat välbefINnande

Sandra Mattsson Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2014–2016

Dynamisk människa-automation interaktion (DYNAMITE)

Magnus Åkerman Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2014–2016

Tekniköverföring till SMF (Små och medelstora företag)

Hans L Johannesson Produktutveckling
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

2013–2016

Meeting the Future (MEET)

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Dan Li Produktionssystem
VINNOVA

2013–2015

Strategi för globalisering av monteringsinstruktioner (GAIS)

Sandra Mattsson Produktionssystem
Magnus Åkerman Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Pierre Johansson Produktionssystem
VINNOVA

2013–2016

Innovative continuous upgrades of high investment product-services (USE-IT-WISELY)

Maheshwaran Gopalakrishnan Produktionssystem
Björn Johansson Produktionssystem
Johan Stahre Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Jonatan Berglund Produktionssystem
Anders Skoogh Produktionssystem
Europeiska kommissionen (EU)

2012–2014

Framtidsoperatören

Magnus Åkerman Produktionssystem
Sandra Mattsson Produktionssystem
Malin Tarrar Produktionssystem
Johan Stahre Produktionssystem
Vanesa Garrido Hernandez Produktionssystem
Lars-Ola Bligård Design and Human Factors
Anna-Lisa Osvalder Design and Human Factors
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Cecilia Berlin Produktionssystem
VINNOVA

2010–2013

COMPLEX - Komplex produktion, stöd för opimering av direkt och indirekt arbete, kompetens och information

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Sandra Mattsson Produktionssystem
Johan Stahre Produktionssystem
Malin Tarrar Produktionssystem
VINNOVA

2006–2009

ProAct, Proaktiva monteringssystem

Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Johan Stahre Produktionssystem
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Åsa Fasth Berglund medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.