DAIMP - Dataanalys inom underhållsplanering
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Projektet syftar till att öka produktivitet, robusthet och resurseffektivitet i produktionssystem genom datadriven underhållsplanering.

Projektet har som målsättning att öka analys av stora datamängder inom underhållsplanering. Tillgängligheten i svensk industri är i nuläget för låg för att implementera koncept för digitaliserad produktion, exempelvis Industrie 4.0.

Syftet med projektet är således att möjliggöra ökad produktivitet, robusthet och resursutnyttjande genom reducering av störningar, speciellt i kritisk utrustning. DAIMP-projektet kopplar samman datastrukturer på maskinnivå med analyser på systemnivå. Förväntade resultat inkluderar: data- och informationsstrukturer för ökat internt och externt samarbete, algoritmer för prediktiv och normativ analys, samt datadriven kritikalitetsanalys för att möjliggöra differentierad underhållsplanering.

Utöver forskningsorienterade arbetspaket kommer projektet också inkludera fallstudier och demonstratorer. En av studierna fokuserar på användandet av datadriven underhållsplanering vid introduktionen av nya bilmodeller och produktionsliner på Volvo personvagnar.

Projektledare: Anders Skoogh, Chalmers tekniska högskola
anders.skoogh@chalmers.se

Deltagare

Anders Skoogh (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Maheshwaran Gopalakrishnan

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Omkar Salunkhe

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mukund Subramaniyan

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Torbjörn Ylipää

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

AXXOS Industrial Systems

Jönköping, Sweden

IFS world

Göteborg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

VBG GroupTruck Equipment AB

Vänersborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-06887
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/D...

Senast uppdaterat

2019-11-29