Lärande i ljuset av kunskapens användning
Paper i proceeding, 2010

Bidraget vill påvisa vikten av arbetsintegrerat lärande. Detta görs genom att redovisa resultat från en kurs på masternivå som använder pedagogiken genom att blanda det industribaserade projektarbetets pedagogik med universitetets teoretiska bas så att studenterna förstår sambandet mellan teori och praktik och får öva sin analytiska och logiska problemlösningsförmåga.

arbetsintegrerat lärande

pedagogik

Författare

Bertil Gustafsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

NU-Dialog för lärande

46-

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Lärande

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08