Teaching, Training and Transforming Assembly with Collaborative and Social Robots (T3CR)
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Kollaborativa robotar har funnits på marknaden i över fem år men genomslaget inom svensk
produktion, framförallt slutmontering låter vänta på sig. I slutmontering är det ofta manuellt
arbete idag och mycket görs baserat på lång erfarenhet. Det finns stor potential att öka
kvalitet både på produkt och på arbetsmiljön för operatörerna. Med cirka tjugo procent av
produktens slutpris finns det både tid och pengar att spara genom ökad automation. Projektet
T3CR vill öka andvändandet av kollaborativa och sociala robotar genom att utbilda och träna
operatörer på ett nytt sätt. T3CR vill genom spelbaserat lärande och virtuel träning öka
motivationen till att använda robotar och öka medvetandet om potentialen av robotar. Under
Steg 1 kommer därför en strategi och konsortsium att sättas samman för en första initiering.
Erfarenhet av forskning och applikationer inom kollaborativa och sociala robotar finns i
konsortsiumet men att kombinera dem till en produkt har inte gjorts innan.Vidare kommer
spelplattformar användas inom alla tre delarna för att öka motivationen att lära sig och dela
med sig av sin kunskap till resten av organisationen. Forskning och applikationer inom detta
finns också inom gruppen men inte i kombination med industrirobotar.Steg 2 kommer testa och
validera produkterna som byggs under steg 1 och 2, först i labmiljö och akademi och sedan
inom industri och institut. I slutet av steg 2 och i steg 3 kommer en internationalisering göras
då kontakt med utlänska företag och akademi redan är knuten.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Dan Li

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Insert Coin

Göteborg, Sweden

RISE ivf

Mölndal, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-07