Demonstration- och testbädd inom smart digitalisering för automation med människan i centrum
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Projektet innehåller tre testbäddsbaserade projekt som ska utvärdera och validera nya användaranpassade och digitala lösningar för informationsutbyte, arbetsinstruktioner och resursplanering i produktion. En befintlig testbäddsmiljö, Chalmers Smart Industry Lab, kommer att nyttjas av konsortiet för att testa ökad effektivitet och flexibilitet hos implementerade informations- och produktionssystem. Förväntad industriell påverkan är; Reducerad cykeltid; Operatörsbefogenhet; Minskad tid från idé till implementering av digitala lösningarsamt integrering av hård- och mjukvarulösningar.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Liang Gong

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Dan Li

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Omkar Salunkhe

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Anders Skoogh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

AXXOS Industrial Systems

Jönköping, Sweden

CMHammar

Göteborg, Sweden

Göteborgs tekniska college

Göteborg, Sweden

Hash mobile

Helsingborg, Sweden

IFS world

Göteborg, Sweden

MVV Information Technology AB

Vara, Sweden

Swedish Match

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02244
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-07