FAKTA - Flexibel automation av kitting, internlogistik och montering
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Ökad kunskap behövs om effektiv design och styrning av automation i mat erialhanteringssystem. FAKTA har som syfte att stödja design och styrning av högpresterande automatiserade materialhanteringssystem med en hög flexibilitet. Detta hjälper svensk industri att nå den förbättringspotential som automation möjliggör. Kitting och transport betonas, men gränssnitten mot
lager och montering är också mycket viktiga delar av projektet. FAKTA bidrar huvudsakligen till målen om att stödja resurseffektiv och konkurrenskraftig produktion. Projektet stödjer ekonomisk, social, och miljömässig hållbarhet.

Projektkonsortiet innefattar en omfattande samling parter, inklusive leverantörer och användare av automatiserade lösningar, såväl som två akademiska parter med kompletterande kompetenser. FAKTA baserar sig huvudsakligen på empiriska studier och inkluderar 6 arbetspaket som tillsammans bidrar till att uppnå projektets syfte.

Deltagare

Robin Hanson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Patrik Fager

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Yasmeen Jaghbeer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Nils Thylén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

CEJN AB

Skövde, Sweden

Flexlink AB

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Schenker

Göteborg, Sweden

Schunk

Jönköping, Sweden

Väderstad AB

Sweden

Virtual Manufacturing Sweden AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03116
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28