Smart Automation - metoder för slutmontering
Samlingsverk (redaktörskap), 2017

Smart Automation – metoder för slutmontering är en handbok med sju metoder som guidar läsaren till att välja automationsnivå på ett smart sätt. Boken presenterar nya perspektiv på automation genom att kombinera äldre metoder med nya, på så sätt ges en bred bild av automationsstrategier. Boken har ett praktiskt fokus, i den första delen beskrivs metoderna, i den andra och avslutande delen ges läsaren den teoretiska grunden till metoderna. Målgruppen är studenter inom produktionsteknik, maskinteknik, mekatronik, design och industriell ekonomi. Boken lämpar sig även väl för yrkesutbildningar, t.ex. produktionstekniker.

metoder för automation

produktionssystem

flexibilitet

produktionsteknik

dynamisk automation

kompetensmatris

Automation

montering

Redaktör

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Sandra Mattsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

9789144112275

Mer information

Skapat

2017-10-08