Stena Industry Innovation Lab at Chalmers - SII-Lab
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Stena Industry Innovation Lab at Chalmers (SII-Lab) är en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikationssystem med 5G, öppen robotmiljö och "augmented reality"-montering. Här skall framtidens ingenjörer utbildas och labbet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar. 

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har satsat 21 miljoner kronor på Chalmers för att tredubbla den etablerade verksamheten i dagens Chalmers smart industry lab och kraftigt förbättra erbjudandet till industri och samhälle. SII-Lab kommer att vara i full drift våren 2018.  Stena Industry Innovation Laboratory blir en nationell resurs som även ingår i EU-kommissionens nätverk av testbäddar.

För mer information besök https://www.sii-lab.se/

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Liang Gong

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Dan Li

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Omkar Salunkhe

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Finansiering

Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur - Stenastiftelsen

Projekt-id: SII-Lab
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://www.sii-lab.se/

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/S...

Senast uppdaterat

2019-03-20