Knowledge Sharing in Industry 4.0
Poster (konferens), 2018

Författare

Dan Li

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

15th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning
Cape Town, South Africa,

Stena Industry Innovation Lab at Chalmers - SII-Lab

Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur - Stenastiftelsen (SII-Lab), 2018-01-01 -- 2020-12-30.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-03