Dan Paulin

Universitetslektor vid Supply and Operations Management

Dan Paulin är universitetslektor vid avdelningen Supply and Operations Management.Hans forskning ligger huvudsakligen inom områdena Knowledge Management och Organizational Learning. Inom dessa områden, fokuserar Dan på:
• Kunskapsdelning i multinationella företag med fokus på industrialiseringsprocesser
• Knowledge management i internationella produktionsnätverk • Produktionsstrategier för återtillverkning av träprodukter• Informations- och kunskapsdelning för operatörer i tillverkande företag Denna del av forskningen är, och har varit, kopplad till ett antal tillverkningsföretag baserade i Sverige t ex AB Volvo, Volvo Personvagnar, SKF, Ericsson, SAAB och IKEA.Dan är även forskningsaktiv inom det högskolepedagogiska området. Inom detta område fokuserar Dan på:• Digital examination
• Kompetensutveckling och befordringssystem på svenska lärosäten
Dan är sedan 2023 programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik.
Dan är även examinator och kursansvarig för kurser inom Operations Management/Strategy, Strategic Marketing, samt Project Management.

Dan är även vald till hedersuppdraget som inspektor för Chalmers Studentkår, och har haft det förtroendet sedan 2017.

Källa: chalmers.se
Image of Dan Paulin

Visar 30 publikationer

2022

Exploration of digitalized presentation of information for Operator 4.0: Five industrial cases

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Dan Paulin et al
Computers and Industrial Engineering. Vol. 168
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Industry Advisory Board Members’ Contributions to Engineering Education Program Development - A Case Study

Susanne Kullberg, Dan Paulin
SEFI 47th Annual Conference: Varietas Delectat... Complexity is the New Normality, Proceedings, p. 1673-1683
Paper i proceeding
2020

Production Innovation and Effective Dissemination of Information for Operator 4.0

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Dan Paulin
Advances in Transdisciplinary Engineering. Vol. 13, p. 229-238
Paper i proceeding
2019

Current and future Industry 4.0 capabilities for information and knowledge sharing

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Dan Paulin
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 105 (9), p. 3951-3963
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Program Advisory Boards in Engineering Education – Industry Representatives and Their Contributions to Program Development

Susanne Kullberg, Dan Paulin
EDULEARN19 Proceedings, p. 2531-2535
Paper i proceeding
2018

Digital tentamen som kunskapskontroll - Studentperspektivet

Dan Paulin
Övrigt konferensbidrag
2018

Supporting Individual Needs for Intra-Organisational Knowledge Sharing Activities in Pre-Industry 4.0 SMEs

Dan Li, Dan Paulin, Åsa Fasth Berglund et al
Proceedings of the 15th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, p. 160-170
Paper i proceeding
2018

Digital salstentamen - Mina reflektioner som examinator

Dan Paulin
Övrigt konferensbidrag
2018

Knowledge Sharing in Industry 4.0

Dan Li, Åsa Fasth Berglund, Dan Paulin
Poster (konferens)
2017

Technology-assisted sharing of knowledge in industrialization processes

Dan Paulin, Lennart Malmsköld, Dan Li et al
Övrigt konferensbidrag
2016

The Introduction of Digital Exams - Experiences from a pilot study

Dan Paulin, Kaj Suneson
Övrigt konferensbidrag
2016

Global Technology Challenges: Swedish Perspective

Dan Paulin
Övrigt konferensbidrag
2016

The Lost Structure: A History of How More Information Ends up in Less Study Time

Kaj Suneson, Dan Paulin
2nd International Conference on Technology in Higher Education
Övrigt konferensbidrag
2016

Innovative course design in higher education: Applying service-dominant logic to an operations management course

Dan Paulin, Siri Jagstedt, Ludvig Lindlöf
5th World Conference on Production and Operations Management 2016, Havanna, Cuba
Poster (konferens)
2015

Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers - Three Blurry Terms in KM

Dan Paulin, Kaj Suneson
Leading Issues in Knowledge Management Vol 2, p. 73-94
Kapitel i bok
2014

Teaching Project Management over the Web

Dan Paulin
KUL2014 (Konferens för Utbildning och Lärande), 15 Jan 2014, Göteborg, Sweden
Övrigt konferensbidrag
2013

Facilitators, Inhibitors, and Obstacles – A Refined Categorization Regarding Barriers for Knowledge Transfer, Sharing, and Flow

Dan Paulin, Mats Winroth
10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organizational Learning (ICICKM 2013), 24-25 Oct 2013, Washington DC, USA, p. 320-328
Paper i proceeding
2012

Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers - Three Blurry Terms in KM

Dan Paulin, Kaj Suneson
Electronic Journal of Knowledge Management. Vol. 10 (1), p. 81-91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers - Three Blurry Terms in KM

Dan Paulin, Kaj Suneson
12th European Conference on Knowledge Management, ECKM 2011, Passau, 1 - 2 September 2011. Vol. 2, p. 752-760
Paper i proceeding
2010

Communication and Knowledge-Sharing Set-ups Within International Engineering Companies

Dan Paulin
Proceedings of the 7th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, 11-12 November 2010, Hong Kong, China, p. 341-350
Paper i proceeding
2008

Virtual Reality As a New Tool in the City Planning Process

Kaj Suneson, Carl Martin Allwood, Dan Paulin et al
Tsinghua Science and Technology. Vol. 13 (S1), p. 255-260
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Virtual Reality Supporting Environmental Planning Processes: A Case Study of the City Library in Gothenburg.

Kaj Suneson, Carl Martin Allwood, Ilona Heldal et al
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 5179 LNAI (PART 3), p. 481-490
Paper i proceeding
2006

The Effects on Knowledge Creation and Transfer in Production Process Verification due to Virtual Prototypes

Dan Paulin
The Electronic Journal of Knowledge Management. Vol. 4 (2), p. 181-188
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

The Effects on Knowledge Creation and Transfer in Production Process Verification due to Virtual Prototypes

Dan Paulin
2nd International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (ICICKM 2005), American University of Dubai, Dubai, UAE, 21-22 November 2005
Paper i proceeding
2001

The Final Verification Process - Methods for increased efficiency

Dan Paulin, Jan Lindér
12th Annual Conference of the Production and Operations Management Society (POM-2001), Orlando, FL, USA
Paper i proceeding
2001

Virtual Development and Verification of Products and Processes - Current trends and challenges in the automotive industry

Dan Paulin, Henrik Almgren
16th International Conferens on Production Research (ICPR-16), Czech TEchnical University, Prague, Czech Republic, 28 July - 3 August 2001.
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 3 forskningsprojekt

2023–2028

Strategier för ökad cirkularitet hos träförädlande industri (CirkuTrä)

Mirka Kans Supply and Operations Management
Peter Almström Supply and Operations Management
Dan Paulin Supply and Operations Management
Familjen Kamprads stiftelse

2019–2021

TACO (insTruction innovAtion for Cognitive Optimisation)

Dan Li Produktionssystem
Dan Paulin Supply and Operations Management
Malin Tarrar Produktionssystem
Anna Landström Supply and Operations Management
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
VINNOVA

3 publikationer finns
2016–2018

Strategier för global montering (GAIS) 2

Pierre Johansson Unknown organization
Dan Paulin Innovation and R&D Management
Dan Li Produktionssystem
Åsa Fasth Berglund Produktionssystem
Liang Gong Produktionssystem
Magnus Åkerman Produktionssystem
VINNOVA

10 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Dan Paulin medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.