Virtual verification : Impact of a new work method on the final verification process
Licentiatavhandling, 2002

verification method

final verification

pre-production engineering

verification performance

knowlledge transfer

Vasa C, Vera Sandbergs Allé, Chalmers University of Technology
Opponent: Prof. Mats Björkman, Linköping University

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Lärande

Styrkeområden

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Vasa C, Vera Sandbergs Allé, Chalmers University of Technology

Opponent: Prof. Mats Björkman, Linköping University

Mer information

Skapat

2017-10-06