The Effects on Knowledge Creation and Transfer in Production Process Verification due to Virtual Prototypes
Paper i proceeding, 2005

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

2nd International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (ICICKM 2005), American University of Dubai, Dubai, UAE, 21-22 November 2005

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Lärande

Pedagogik

Styrkeområden

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07