The Introduction of Digital Exams - Experiences from a pilot study
Övrigt konferensbidrag, 2016

Digital examination

Pedagogy

E-assessment

Higher education

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Kaj Suneson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

2nd International Conference on Technology in Higher Education
Marrakech, Morocco,

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Pedagogiskt arbete

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-11